Om vigtigheden af at vælge sig selv…

Om vigtigheden af at vælge sig selv…

At vælge sig selv er ikke, nødvendigvis, egoisme. Faktisk vil jeg pege på at det er en nødvendighed, hvis vi ønsker at opleve mere tilfredshed i livet, slippe stress og øge den generelle trivsel og…ikke mindst, som individ, bevare vores integritet.

Morten Albæk, filosof, forfatter og erhvervsmand, peger på at dét vi bruger vores tid på, bør være meningsfuldt for os. Når noget opleves meningsfuldt, er det fordi det er forbundet til vores værdier.

At vælge sig selv, betyder på den baggrund, at leve sine værdier.

Når vi lever vores værdier, stiger vores motivation, vores energi, overskud og tolerance, og vi oplever forøget glæde og tilfredshed med livet. Vi får også lettere ved at håndtere modstand.

Når vi lever vores værdier, kan der måles øget aktivitet i vores para-sympatiske nervesystem, som gør os mere afslappede og mindre på vagt. Dette har en tendens til at styrke vores relationerJ

For at ”vælge sig selv”, har vi brug for at stole på os selv og vores eget værd.

Det lyder så simpelt – men er det nu også det?

Et meget udpræget element som står i vejen for dette, er, at vi gerne vil gøre hvad andre synes er ”det rigtige”, og på den måde leve op til andres forventninger.

Som mennesker har vi behov for at være en del af et fællesskab. Et fællesskab defineres netop ud fra noget vi er fælles om.

Hvis vi derfor bevæger os ”mod kulturen” i dette fællesskab, for at forfølge egne værdier, er der en risiko for at blive/opleve sig ekskluderet fra fællesskabet.

Dette er udfordrende for både individer og virksomheder, da mennesker trives godt når de accepteres og anerkendes.
Ofte får vi anerkendelse og accept af mennesker når de er enige med os (det er de ofte fordi de selv kan genkende dette, eller fordi de selv ville gøre det samme).

Dette er både et problem for os som individer, for vores virksomheder, og som samfund,

da det ikke er enighed vi ønsker i en gruppe/et team. Når vi samarbejder, er det jo netop vores forskellige synspunkter, ideer m.v. som skaber innovation og løsninger, vi ikke ellers ville få øje på.

Mange som ønsker at ”vælge sig selv” fortæller om bekymringen for om ”er jeg mon helt galt på den”? Og, hvis jeg tager fejl, hvad vil de andre så tænke/tale om mig!?

Her er et dilemma.

Vi ønsker, og har brug for, et tilhørsforhold til andre – nogen at være ”i klan” med.

Vi har også brug for at være os selv som mennesker. At gøre det vi brænder for og som føles rigtigt for os selv. Vi har brug for at leve vores eget liv, og ikke på andre menneskers præmisser.

Livet er fuld af kompromisser, og det handler ikke om enten-eller.

Min personlige holdning er dog at vi kan komme langt videre, end tilfældet er for mange mennesker, i at vælge os selv, end vi måske selv går og tror – til gavn og glæde, også for vores omgivelser:-)

Måske er det i virkeligheden egoistisk ikke at vælge sig selv:-)