NLP Business Practitioner

På NLP Business Practitioner udvikler du både dine faglige kompetencer -  og dig selv.

Brænder du for udvikling, kommunikation, ledelse, sam­arbejde og trivsel?

Gå selv vejen, og skab stor overhalingskraft til at supportere andre.

Hos os får du personlig 1:1 support til din udvikling, og der er plads til at læring foregår i dit eget tempo.

t+e

På NLP Business Practitioner arbejder vi bl.a. med:

Viden og forståelse for mennesker

Når vi forstår andre mennesker bedre, bliver vi mere tålmodige, rummelige og tolerante.

Relationer og Samarbejde

Du bliver dygtigere til at skabe relationer, trivsel, og samarbejde med, og mellem, mennesker.

Lær dig selv bedre at kende

Når du kender dig selv godt, bliver du dygtigere til at koble af, og holde fokus.

Feedback og udvikling

Du bliver bevidst om modstande på feedback, og finder veje som bidrager til udvikling.

Det er dit liv

Du bliver dygtigere til at justere dine tanker, og du opdager hvor stor indflydelse du har på dit eget liv, helt generelt.

Ressource-forbrug

Du bliver dygtigere til at bruge din tid og energi hensigtsmæssigt.

Kommunikationsfærdigheder

Du får værktøjer til at designe din kommunikation bedre, så flere mennesker lytter til dit budskab.

Valg vs Vaner

Du bliver mere bevidst om dine vaner, hvilket giver mulighed for at vælge, fremfor at gøre som du plejer.

"Show it - don´t just tell it"

Hvad er NLP?

NLP Står for Neuro Lingvistisk Programmering.
NLP er både en adfærdspsykologisk og kognitiv værktøjskasse, hvilket betyder at værktøjerne duer særdeles godt til at justere i tanker og adfærd - hos dig selv, og med andre mennesker.

 • Neuro , værktøjskassen bygger på viden om hvordan vores nervesystem og hjernen virker.
 • Lingvistisk - sproget fortæller os noget om hvordan vi selv, og andre, tænker om en situation. Sproget har en stor betydning for vores tilstand. At ændre på vores sproglige vaner, giver os mulighed for at skabe os bedre tilstande, bekymre os mindre, og dermed "programmere" os selv, og andre, mere supporterende.
 • Programmer , er de tænke/tale og adfærdsvaner vi har. Dem kan vi, via sproget, afdække, og omprogrammere, hvis de ikke duer efter hensigten. Vi har også mulighed for at ændre på indholdet af tankerne, hvis tankerne kører i ring, uden der kommer noget brugbart ud af det.

NLP-værktøjskassen er udsprunget af nysgerrighed (og god spørgeteknik:-)) på hvordan virkelig dygtige mennesker, indenfor en lang række forskellige områder, formår at skabe deres særdeles gode resultater.

Dette har resulteret i en relevant og brugbar forståelse af mennesker, som er omsat til en efterhånden meget omfattende og interessant værktøjskasse - skabt af nysgerrige mennesker verden over.

Struktur

Uddannelsen kører over 20 dage, fordelt på 7 moduler á 2-3 dage.

Derudover er der superviserede træningsaftener mellem en række af modulerne.

Omkring midtvejs på uddannelsen  påbegyndes et teamarbejde omkring den afsluttende certificeringsopgave.
Her tages et (selvvalgt) emne eller værktøj, og omsættes til egentlig brug i en (selvvalgt) kontekst.

Formålet er at øge motivation og udbytte af uddannelsen, ved at benytte værktøjer i team-samarbejde, OG opdage muligheder og udfordringer ved at bringe en ide i anvendelse "i den virkelige verden".

 

Anvendelse

Uddannelsens indhold kan benyttes indenfor mange områder, bl.a.:

 • Forandringsparathed
 • Ledelse
 • Samarbejde
 • Udvikling af mennesker
 • Team Training
 • Coaching
 • Personlig og professionel udvikling
 • Salg
 • Forhandling
 • Kreativitet og innovation

Certificering

Efter velgennemført uddannelse vil den enkelte deltager blive certificeret som NLP Business Practitioner.
Uddannelsen certificeres via International NLP Trainers Associations (INLPTA) og lever op til deres kriterier, pensum, etik og praktisering for certifikat.

Læs mere om INLPTA her:
https://www.inlpta.org

Investering

Investeringen i uddannelsen er DKK 42.650, excl. moms.
Hvis du selv betaler din uddannelse, er der mulighed for at aftale rate-betaling - ring eller skriv til os - så finder vi en løsning sammen.

Investeringen omfatter:
Undervisning, superviserede træningsaftener, manual (både fysisk og elektronisk), let morgenmad, frokost og eftermiddags-kage - samt frit forbrug af kaffe, the og kildevand hele dagen.

Praktisk

Undervisningen og de superviserede øve-aftener afholdes på kursusstedet:
La Oficina, Suomisvej 4, 1927 Frederiksberg
.

La Oficina ligger 5 minutters gang fra Forum Metro Station.
Du kan nærmest altid finde en parkeringsplads i de omkringliggende gader

På alle modulerne er der undervisning fra kl. 09:00 til 17:00.

Træningsaftener ligger alle i tidsrummet kl. 18:00 - 21:00.

 

Datoer

Datoer for hold 37: 

Modul 1:   19. - 21. juni 2024
Trænings-aften: 15. august 2024

Modul 2:   28. - 30. august 2024
Trænings-aften: 16. september 2024

Modul 3:   30. september - 02. oktober 2024
Trænings-aften: 24. oktober 2024

Modul 4:   04. - 06. november 2024

Modul 5:   08. - 10. januar 2025

Modul 6:   27. + 28. februar 2025

Modul 7:   Aftales med holdet ved opstart af uddannelsen i juni

IMG_6111@0.5x-1

Klar til at lære mere?

Du kan frit aftale 1:1 samtale med én af vores instruktører, hvor du kan få afklaret spørgsmål og overvejelser du måtte have vedr. uddannelsen.
Vi kan kontaktes på tlf.: 2027 3626 (Erik Løgstrup)

Du er også velkommen til at bestille yderligere materiale om uddannelsen nedenfor, ligesom du er meget velkommen til at sende en mail til Erik Løgstrup el@performex-hr.dk,
eller Tina Madsen tm@performex-hr.dk.

Indblik i en række af emnerne på NLP Business Practitioner:

3-delt hjerne

Vi kigger på dele af hjernen og dens funktioner. Denne viden giver en stor forståelse for menneskers adfærd.
Vores egen, og andres:-)

Rapport

Rapport er tillid mellem mennesker. Tillid er måden at få adgang til at påvirke hinanden positivt.
Rapport er et værktøj til at skabe, forstærke og bevare relationer.

Mindset

En række Mindsets, "lånt" ud af hovedet på mennesker med fantastiske "people-skills" - altså, mennesker som er dygtige til mennesker.

7 +/-2

Menneskets arbejdshukommelse. Dette vilkår har indflydelse på mange aspekter i livet.
Når vi kommunikerer med hinanden, er dette vilkår vigtigt at have in mente.

Chunking

Betyder "en bid eller et stykke".
Chunking er at justere sine spørgsmål og kommunikation til flere forskellige abstraktionsniveauer.

Logiske Niveauer

Et værktøj vi kan sortere information udfra, så vi hurtigere kan tale og løse problemer på det mest relevante niveau.
Værktøjet er godt coaching værktøj.

Energikompasset

Benyttes til at analyse og træffe beslutninger udfra.
Bruges også til at finde ud af hvad der står i vejen for "handling".
Er et godt coaching-værktøj.

Tidslinjer

Vi mennesker organiserer tid forskelligt, og har forskellige oplevelser af tid.
At blive mere opmærksom på denne tidsfaktor, er bl.a. rigtig nyttig i forhold til at sætte mål, og nå dem:-)

Meta-Programmer

En lang række "programmer" /forskelligheder hos mennesker.
Vi kan opdage dem via sproget, hos os selv og hos andre, og justere kommunikationen udfra dette.

Sanser & Submodaliteter

Hvordan vi sanser verden, samt et detaljeret kig på hvad tænkning er.
Vi kan opdage både struktur og indhold i tankerne, og har mulighed for at justere hvis de ikke understøtter det vi gerne vil. 
Vi kan selv bestemme hvad vi tænker:-)

Fra drøm til Virkelighed

En process som hvor du designer de næste 4 år af dit liv:-)

Opfattelses-positioner

Det er nyttigt at kunne opleve en sag fra flere synespunkter.
Sit eget, et andet menneskes (empati), og set udefra.

Disney Metoden

Modellen bliver oftest brugt til at finde nye løsninger og muligheder.
Modelleret fra Walt Disney, som fik drømme til at blive til virkelighed.
Kan også benyttes i teams.

Ankring

Vores nervesystem husker begivenheder med høj intensitet, og "ankrer" dette i kroppen. Ankeret aktiveres ved lignende situation.
Denne mekanik kan bruges bevidst.

4-MAT

Metoden som bl.a. bruges til at strukturere en præsentation udfra.
Modellen benyttes til at præsentere Certificeringsproduktet på modul 7.

Tuckman

Tuckman har beskrevet et antal faser en gruppe mennesker går igennem, for at skabe et high-performance team.

Problem-Løsning

Nogle mennesker har mest fokus på problematikker omkring en opgave, og andre har mere fokus på mulige løsninger.
Opmærksomheden er nyttig i forhold til samarbejde - målet er at stille bedre spørgsmål, og selv at kunne benytte sig at af begge mindsets.

Spørgeteknik

Hvad er gode spørgsmål, og hvordan stiller vi dem?
Det er ikke kun et spørgsmål om selve ordene, men også at være klar på hvad målet er med spørgsmålet, samt hvordan vi møder dem vi stiller spørgsmålet, tonaliteten vi bruger, m.m.

Mål

Vi tror vi er dygtige til at sætte mål.
Det kan vi også være i nogle situationer, men "glemmer" det helt i andre.
Hvad der er nyttigt at sige/gøre i en situation, afhænger 100% af målet.
Når vi kender målet, er det derfor lettere at holde fokus.

Feedback

Feedback er en vigtig for udvikling.
Hvis vi ikke bliver givet andres oplevelse af hvad vi gør godt, og hvad der med fordel kan forbedres, så er det tilfældigt hvis vi selv opdager det, og laver en justering.
At give og modtage feedback kan, nærmest alle, blive dygtigere til.

Certificeringsprojekt

På NLP Business Practitioner er certificeringsprojektet et valgfrit emne/værktøj, som ønskes omsat til handling i en virksomhed.
Arbejdet laves i teams som i selv danner, udfra en guided process. I teamet udarbejdes der også værdier som er med til at drive processen,
og adfærden, i teamet, og disse værdier udarbejdes både i "stor-teamet" (hele holdet), og specificeres i de enkelte teams.

På denne måde benyttes NLP værktøjer både til processen (samarbejdet i teamet), og til produktet, som efterfølgende kan tages lige ud
og bruges i din virksomhed.

Har du lyst til at komme med på en "udviklingsrejse?"