NLP Certificerings­uddannelser

Overvejer du en NLP Certificerings uddannelse?

At uddanne sig i NLP værktøjskassen, handler både om at dygtiggøre sig i brugsområder som kommunikation, ledelse, samarbejde etc. - og at forstå sig selv og andre mennesker bedre.

Derfor bliver det for mange en "udviklings-rejse", der byder på yderligere kompetencer til at skabe trivsel, motivation, samarbejde og tillid i arbejdslivet,
samtidig med at, når du lærer yderligere aspekter af dig selv at kende, lettere kan træffe beslutninger som er i tråd med dine dybeste værdier, sætte relevante grænser, og lære at mestre din energi.

Alt sammen noget som - efter vores mening - bidrager til at leve et friere og meningsfyldt liv 😊

Temaer og værktøjer

Værktøjerne er gennemgående på hver enkel uddannelse, og temaerne kan variere.

Hvilke temaer der arbejdes med på en uddannelse, kommer an på deltagerne.

Det betyder at du selv har indflydelse på hvilke temaer vi vinkler værktøjerne til, og at undervisningen derfor bliver nærværende og relevant, og lige til at gå ud og bruge i din hverdag.

Der er ikke én vej, eller én rigtig måde at bruge værktøjerne på.

Vi drøfter altid forskellige vinkler og muligheder.
Vi øver os sammen, vi lader os inspirere af hinanden, og det betyder at du allerede er igang med at "Practitionere" (at bruge det lærte), når du igen er i din hverdag, efter et fuldendt modul:-)

 

Vi ved erfaringsmæssigt, at der er en række faktorer der i høj grad styrer, hvor megen læring – og hvor stort et udbytte - man tager med fra uddannelser som denne.

Man kan faktisk godt sige, at kombinationen af vores menneskelige natur – og den kultur vi lever i – lægger en række ”lærings-fælder” på vores vej, som vi med fordel kan være bevidste om - og navigere udenom.

På uddannelsen er vi derfor særligt opmærksomme på 3 af disse ”fælder” – og tilbyder indsigter og værktøjer der hjælper til at komme udenom dem:

Forståelse vs Læring

NLP er en formidabel værktøjskasse til at forstå mennesker, forstå menneskers forskelligheder - samt værktøjer til at håndtere disse forskelligheder - som fremmer samarbejde og trivsel.

NLP værktøjskassen giver adgang til dyb forståelse for os selv, og for andre mennesker, hvilket i sig selv er udviklende.

Det er når værktøjerne benyttes i hverdagen, at du får det store udbytte af uddannelsen.
Når du har brugt et værktøj nogle gange, har taget dig noget erfaring med det, begynder forståelsen at blive til reel læring.

Mange beskriver at de, undervejs på uddannelsen, oplever sig langt mere rummelige overfor andre (og sig selv) - at irritation og frustration mindskes - og at de derved har mere energi, også når de tager hjem fra arbejde.

Dét i sig selv er god læring.

Viden er hurtigt - Læring tager tid

Vores kultur har udviklet sig i retning af at alt skal gå hurtigt, vi skal videre, og alt skal være så nemt som muligt.

Denne kultur går ikke særligt godt i spænd med læring (vi taler ikke om at vide noget, vi taler om at have lært noget - dette inkluderer at kunne benytte det lærte), og hos Performex giver vi tid til implementering af stoffet, og vi giver tid til det enkeltes menneskes process.

Vi lærer forskelligt, og vi lærer i forskelligt tempo. Nogle vil gerne bakse lidt selv, og andre vil gerne have flere eksempler og support.
Uddannelsen er designet så der både er tid til at reflektere for sig selv i fred og ro, der er sparring og drøftelser med med-kursister for at høre og forstå deres "kort over virkeligheden", og der er tid til at vi prøver os frem så du finder din måde at benytte det lærte på.
Vi giver tid.

 

Vaner og implementering

Vi bliver ofte spurgt hvordan man sikrer sig at det lærte tages i brug, og hvordan NLP uddannelserne understøtter dette.

NLP er let nok at forstå, så det er sjældent fordi man ikke forstår stoffet, at man ikke får brugt det i hverdagen.

De fleste mennesker oplever, på forskellig vis, at tøve, når det tillærte skal tages i brug - altså når vi vil ændre vaner:-)

Derfor gør vi meget ud af at beskrive ubevidste, menneskelige, modstande i forhold til vaneændringer, og vi finder i samarbejde måder at implementere værktøjer på, så udbyttet øges hos den enkelte, og at du ikke, alene, skal finde vejen.

Vi går i dybden, både med forståelsen, og også med at praktisere stoffet, så du, med dit certifikat i hånden, kan gå ud og være en effektiv guide og supportere andre mennesker i deres udvikling.

ved-board-beskaeret

NLP

Neuro Lingvistisk Programmering

Neuro Lingvistisk Programming (NLP) gør det muligt for os at lære bedre at forstå den måde vores hjerne (neuro), behandler de ord vi bruger (sprogligt/lingvistisk), og hvordan det påvirker vores oplevelser og tanker om fortid, nutid og fremtid (programmering).

Det giver os strategier til at observere menneskelig adfærd, og lære af det bedste (og værste) af det:-)

Alt du behøver til at starte på en NLP Uddannelse, er et ønske om at udvikle dig, og en vilje til at lære nye måder at være med dig selv, dine tanker og med andre mennesker, på:-)

„Thinking is difficult - that´s why most judge”

– Carl Jung