Hvordan udvikler værdier sig, og hvorfor er det relevant?

quote-1.png

Organisationer kan være et sted, hvor alle medarbejdere opnår deres potentiale, samtidig med at de nyder godt af andres, på en meningsfuld måde."

-Frederic Laloux

quote

Evolutionen i værdier & menneskelig psykologi.

Hvorfor har nogle mennesker så skæve politiske verdensbilleder?
Hvorfor er nogle samfund stadig racistiske i det 21. århundrede?
Hvorfor er nogle individer så egoistiske og selvcentrerede?

Det er fordi alle har et forskelligt niveau af værdimæssig psykologisk udvikling.
Menneskelige værdier har udviklet sig meget i de seneste 100.000 år.
Spiral Dynamics modellen forklarer, hvordan ændringer i værdier på tværs af samfund, organisationer og individer ikke er noget vilkårligt og tilfældigt, men er langt mere forudsigeligt.

Evolution er ikke kun biologisk.

Vores værdier, moral, overbevisninger og psykologi udvikler sig også med tiden.

Spiral Dynamics fortæller hvordan udviklingen foregår og hvad vi kan forvente.

Vi giver bud på hvordan vi kan bruge denne viden, i virksomheder, i teams, og til egen personlig udvikling.

-spiral-dynamics-theory-development-of-mankind

Spiral Dynamics er en model som beskriver udviklingen af mennesker, organisationer og samfund.

Modellen hjælper os til at forstå værdisystemerne (hvad de forskellige niveauer interesserer sig for, og motiveres af) hos forskellige mennesker og organisationer, og forstå de forskellige udviklingsstadier de bevæger sig igennem.

Teorien giver os en forståelse af hvordan mennesker, organisationer og samfund, alle, forandrer sig gennem disse specifikke stadier.

Spiral Dynamics kan derfor benyttes til at analysere interaktionen mellem mennesker de omgivelser/livsbetingelser de befinder sig i.
Vi kan dermed bedre forstå hvad der deriver og influerer menneskers tanker og handlinger.
Med denne viden er det muligt at øve langt større indflydelse på forandringsprocesser.

Spiral Dynamics er baseret på årtiers forskning, der startede i 1952, og er udviklet af psykolog Clare W. Graves (videreført af Don E. Beck & Christopher Cowan).

Spiral Dynamics beskriver otte niveauer, udtrykt i værdisystemer, hver med deres egne farver.
Disse niveauer  fra simpel struktur til at øge kompleksiteten.
Graves pegede på at det væsentligste aspekt for progressionen gennem værdisystemerne, sker som en modreaktion til en ændring i vores livsbetingelser.

Hvert værdisæt (niveau) udvikles altså som en funktion af, eller svar på, de udfordringer et individ, en organisation eller et samfund står overfor.

Graves klassificerede i alt otte niveauer af komplekse menneskelige værdisystemer.Intet niveau er positivt eller negativt, men snarere en "respons" på vores omgivelser.

Ved at se bort fra religiøsitet, kulturelle, køns- og racemæssige forhold og i stedet stille skarpt på vores underliggende værdisystemer giver spiral dynamics et indblik i:

  • hvordan mennesker tænker (frem for hvad de tænker) …
  • hvorfor mennesker træffer beslutninger på et hav af forskellige måder …
  • hvorfor nogen mennesker motiveres af én ting, andre af en anden …
  • hvorfor og hvordan værdier opstår og spredes …
  • forandringens natur …

„En person har da for fanden ret til at være, som han er”
- Clare W. Graves