Kulturrådgivning

Hvad er kultur?

Det er mange, forskellige, elementer som tilsammen skaber en kultur.
Den kultur et menneske er en del af, er yderst vigtig i forhold til trivsel.
Kulturen er bl.a. de omgivelser vi er i, de mennesker der er i omgivelserne, de ord vi bruger når vi kommunikerer, den tonalitet vi bruger når vi kommunikerer, og alt det vi ikke kommunikerer

"Kulturen består af de ting vi ubevidst har valgt, ikke, at tale om."

Der er meget vi ikke taler om - for meget.
Dét vi ikke taler om, bliver nemt meget svært at håndtere

Kulturen handler også om hvilke værdier som består, og hvordan vi samarbejder.

Når vi får ordforråd for virksomhedens kultur, bliver det også lettere at rekruttere nye folk, som også har lyst til at blive, fordi det er muligt
at forventningsafstemme mere præcist, om hvorvidt et menneske vil passe godt ind i omgivelserne.

Kultur og adfærd

Sæt et menneske ind i de rette omgivelser, og du vil se det bedste i det mennesker - sæt den samme person i helt andre omgivelser, og det kan være svært at kende selvsamme person.

I virksomheder vi har samarbejdet med, er det ofte at en bestemt omgangstone eller adfærd har stået på i lang tid, til stor gene for et antal medarbejdere, uden at der er blevet talt eller gjort noget ved det.

Alle ved det. Ingen siger noget.
Andet end: "ja det kan være virkelig ubehageligt, men sådan er han/hun. Det er ikke noget personligt, sådan er personen overfor næsten alle."

Når en adfærd ikke har konsekvenser for den som udfører den, så fortsætter den.

Dette kan have store omkostninger for de mennesker som er i modtager-enden af kommunikationen, og som mistrives.

Når uønsket adfærd ikke har konsekvenser, er adfærden blevet tilladt.
Dette danner bl.a. grundlag for kulturen i virksomheden.

Accept af kultur

Indledningsvis handler det om at blive klar på hvordan kulturen er i virksomheden. Ikke hvordan vi tror den er, eller ville ønske den er, men hvordan den er.

En undersøgelse af kulturen kan gøres på forskellige måder.
Ved spørgeskemaer, interviews eller workshops.

Når vi for sat ord på hvordan kulturen er, så er det et rigtig god udgangspunkt for at tale om hvordan vi ønsker kulturen fremadrettet.

Kultur justering

Når vi ønsker at ændre kulturen i virksomheden er det en process.
Det er ikke noget vi kan holde et orienteringsmøde om, og regne med at vi er i mål.

Når vi ved hvordan kulturen er, og hvordan vi ønsker den i stedet for, så kan vi begynde at finde ud af hvilke tiltag der skal til for at arbejde i retning af den ønskede kultur.

Jo mere medarbejdere bliver involveret i processen, jo lettere bliver der taget ejerskab, og dermed bliver processen med færre friktioner og mere engagement.
Processen bliver også mere interessant når flere deltager.

Har du brug for en „kultur-konsulent”?

IMG_6006

Kontakt

Lad os tale sammen om jeres behov, og hvordan vi kan bidrage til jeres mål og formål.

Vi kan både arbejde på den fulde process, eller dele af den.
Vi arbejder for at gøre en forskel.

Det vil glæde os at tale med dig.

Erik Løgstrup, Instruktør og ejer af Performex:

Du kan træffe Erik på el@Performex-HR.dk eller på mobil:
Tel: +45 2027 3626

Tina Madsen, Trainer og Coach:

Du kan træffe Tina på tm@performex-hr.dk eller på mobil:
Tel: +45 3112 9105