Hurtighed er ikke, kun, godt….

Vi mennesker har alle dage ledt efter måder at gøre ting og dagligdag lettere for os selv – og det har vi virkelig formået at gøre.

Først kom den industrielle revolution og derefter computerrevolutionen. Begge fænomener bidrog til at gøre det nemmere for mennesker. Det minimerer vores indsats til at udføre mange daglige aktiviteter, der tidligere krævede mere energi og mere tid, og oveni købet, til tider, kunne være forbundet med fare.

Vi mennesker har det meget lettere og bedre i dag, end vi nogen sinde har haft historisk.

I dag har ”let” fået en følgesvend som hedder ”hurtigt”. Førend noget er let, skal det også helst gå hurtigt. Hvis vi skal vente flere minutter på noget, dukker emotioner som utålmodig og irritabel hurtigt frem (det kan til gengæld gå hurtigt:-)) og kan vise sig i vores adfærd.

Ulempen er, blandt flere ting, at vi vænner os til at ting går hurtigt, og hvis det ikke gør det, så må der være noget galt.

Når ”alting” forventes at ske hurtigt, kan det til gengæld stå decideret i vejen for en række ting vi misser eller problematiserer – eksempelvis læring.

Når vi vil lære nyt, er det faktisk er en stor fordel at kunne holde ud at blive ved stoffet (længere tid end det måske opleves nødvendigt) og det er altså ok at skulle bakse lidt for at forstå det bedre og kunne omsætte det til handling.

Blot forventer vi ikke at skulle bruge ret meget tid på det. Og vi forventer ikke at skulle bruge tid på at øve os. Tankegangen er for mange blevet: ”Hvis jeg skal øve mig for at kunne det, så er jeg nok rimelig fatte-svag”.

Der er kommet en forventning til at skulle kunne det med det samme, uden at vi behøve at øve os. Sådan er det ikke! Hvis vi vil være dygtige til noget, kræver det at vi øver os, OG vi må sætte tid af til det.

Når alt forventes at være let og gå hurtigt, frarøver vi os potentielt den benefit – at øge tilliden til egne evner. Når vi har tillid til egne evner, øges følelsen af værdighed over for hvem vi er, hvad vi har, og hvad vi er i stand til at udrette.

Naturligvis er hurtighed også godt – eksempelvis er det virkelig nyttigt at kunne finde den information vi har brug for, lynhurtigt. Det er bare ikke alt der skal gå hurtigt.At tage sig tid til at arbejde med noget over længere tid, gå i dybden, at øve sig, er discipliner det kan betale sig ”at øve sig på”, også.

At mestre ”flere hastigheder”, øger fleksibilitet og handlingsmuligheder – hvilket generelt betragtet, øger menneskers tilfredshed med deres liv.

Tag dig bare lidt tid til det:-)