Få liv i dine ideer -
og byg løsningen sammen - bogstaveligt talt...

Ideerne har i allerede...

Virksomheder ligger ofte inde med utrolig mange ideer, uden de ved det, og uden de hører om det.
Der er nemlig tilsvarende mange ansatte som ikke ved at deres ideer og tanker er gode, og ofte har en medarbejder ikke løst til at "blotte sig" og risikere andres "dom" over ideen, og derfor siges den ikke højt.

Et andet element som ofte holder medarbejdere tilbage fra at dele sine ideer, er, at det ikke er de ikke personligt har "ansvarsområde/opgave" indenfor det område ideen "hører til", og ønsker ikke at "træde ind over andres domæne" ved at lufte ideen.

At skabe en ramme hvor der åbent kan deles ideer og hvor man arbejder sammen om at "bygge" dem, styrker relationer - også på tværs af afdelinger - og øger både motivation og trivsel.

Erik_logstrup_Farve

Overvejer du at bygge jeres næste løsning - sammen?

Investeringen i denne heldags workshop er 29.500.
(DKK, ex. moms og evt. transport/ophold).

Der kan deltage op til 15 personer på workshoppen – der kun afholdes fysisk.

Hvis du vil vide mere, er du velkommen til at tage fat på Erik Løgstrup på el@performex-hr.dk
eller  +45 2027 3626.

Ideen med denne workshop er:

Nemmere at etablere et fælles mål (med respekt for individuelle mål og ”spillestile”)

 • Vi er sammen om ”byggepladsen” – alle er i øjenhøjde – bogstavelig talt = mere lyst til at sige sin mening
 • Vi er aktiveret på en helt anden måde, end ved (siddende) drøftelser
 • Når tingene er ”bygget” på bordet, er det ikke helt så meget ”min idé” længere – nu er den jo udenfor mig selv – så andre kan bedre kommentere på den/lave den om
 • Det bliver endnu nemmere at lade sig inspirere af hinanden – synergi-effekt
 • De fysiske ting er alene ment som Metaforer, der giver anledning til at drøfte detaljer, der ellers ikke vil blive opdaget, eller som er (for) mærkelige at tale om.

Trækker på det bedste fra:

Sparring/mentaltræning/coaching/
Lærings-stile

 • Vekselvirkning mellem at:
  ”bygge” og drøfte i grupper á 3 - 5
 • Evt. præsentation/læring af værktøjer/mindsets
 •  Opsummere/fastholde/parkere
 • Evt. timeout for Tina/Erik, for at planlægge næste træk i processen
 • Tidsmæssig ramme er ukendt – det kan være vi er i mål om en time – og det kan også være, vi ikke når i mål indenfor tiden.
 • Hvad er dine forventninger til vores timer sammen?
 • Etablering af et (eget/frivilligt og sportsligt) mål (fælles eller individuelt)
 • Vi arbejder meget med antagelser - må vi derfor udfordre jer undervejs (på en venlig og god måde)?

Yderligere tanker bag dét at "bygge" løsningerne sammen - og ikke bare tale om dem (som vi plejer)?

Ofte er der nogle få der ”ejer” tavlen/PowerPoint-præsentationen – og de andre kommer ikke altid til udtryk

Vi er "oppe/nede" når nogen står – og resten sidder – hvilket ikke er ret godt for udveksling af erfaringer/idéer/bekymringer ”i øjenhøjde”

Vi går derfor let glip af (væsentlige) input/bidrag

De der ikke har bidraget, kan let opleve reduceret ”ejerskab” i sagen – med de negative konsekvenser dét kan have for motivation, indsats, stædighed etc.

Vores idéer ”svæver i luften” når vi kun taler om dem:

 • Vi husker faktisk ret dårligt
 • Vi fortolker hele tiden det andre siger – og tror vores tolkning er ”sandheden”
 • Vi er ofte ret upræcise/uspecifikke/indforståede i vores dialog – hvilket giver en alt for god grobund for misforståelser, efterfølgende fejl, tidsspilde og omarbejde
 • Vi når derfor også sjældent til ”første konkrete skridt i sagen…”
 • Når jeg siger noget, er det ”mit territorium” – og så skal de andre ikke rette på det/pille ved det/kommentere på det.
 • Mange møder resulterer derfor i en slags laveste fællesnævner – ”du får ret, jeg får fred”   - og nogle gange med ”noter i den sorte bog” til senere brug  😊