Foredrag / Workshops

Få direkte brugbar viden og inspiration - på få timer

Fælles for vores foredrag & workshops er, at de de tjener et eller flere af følgende formål for virksomheden der investerer i dem:

  • At give deltagerne frisk inspiration indenfor et nyt område - og faktisk også 1 - 2 konkrete værktøjer med hjem, som de straks kan anvende i hverdagen.
  • At give tilhørerne et godt overblik over et givent emne, enten som optakt til et forestående process, eller et fokus område virksomheden har besluttet at justere/optimere. Her er et foredrag et godt første skridt til en fælles forståelse, ordforråd og referenceramme at arbejde videre ud fra.

Foredrag / Workshop med Performex

Generelt handler vores foredrag om mennesker, samarbejde og kommunikation, og vi har efterhånden rigtig meget viden - og mange vinkler - at byde ind med.

Vi samarbejder med dig om at finde den vinkel som passer til jer og jeres mål/formål med et foredrag eller en workshop.

Vi skræddersyr således altid indholdet i forhold til publikum og den tid som er til rådighed.

Vi bestræber os på at det ikke, kun, er et "interessant indlæg", men også vil gøre en reel forskel bagefter.

Foredrag og workshops benyttes, når man som organisation, team, eller leder, ønsker inspiration og involvering fra flere parter.

Et foredrag/workshop kan introducere et nyt koncept, kreere ideer til nye produkter, processer eller projekter.

Det kan også være en vej, når man ønsker at øge eller justere et samarbejde mellem teams eller afdelinger.

Ved et foredrag skabes et fælles grundlæggende udgangspunkt i forhold til det tema der ønskes fokus på.

Ved en workshop gives der rammer eller vinkler, og så er det deltagerne som sammen "skaber" på egen hånd.
Det er en fantastisk måde at lære praktiske færdigheder på, fordi det giver deltagerne mulighed for at skabe, og afprøve i en "sikre" omgivelser.

På nogle timers foredrag eller workshop, kan man enten forfølge et specifikt mål, eller have en mere generel ide og arbejde med en retning.

Vi bidrager med koncepter, værktøjer og rammer som deltagere kan arbejde ud fra - og vi justerer i forhold til hvordan deltagerne opnår det bedste udbytte.

Det helt afgørende er at der skabes et tillidsfuldt rum, hvor deltagere får lyst til at prøve sig frem, og dele viden og ideer med hinanden.

På den måde bliver det nemmere og sjovere at lære - og udvikle sig 😊

Erik_logstrup_Farve

Overvejer du
en workshop / et foredrag?

På vores hjemmeside kan du læse om en række workshops/foredrag vi allerede har udviklet - men som hver gang justeres til det enkelte publikum - og de mål du og din virksomhed har med investeringen i vores timer sammen.

Hvis du er på udkig efter et emne, der ikke lige er omtalt på hjemmesiden - så er der god sandsynlighed for, at vi også kan hjælpe dig med dét du søger - hvis det handler om mennesker, samarbejde, relationer, kommunikation - eller andre facetter af personlig/professionel udvikling. 

Hvis du vil vide mere, er du velkommen til at tage fat på Erik Løgstrup hos Performex HR – mail: el@performex-hr.dk – mobil: +45 2027 3626.

Om Workshops:

Spillestilen / arbejdsformen

Et væsentligt aspekt ved en workshop er at deltagerne kender rammen (formål) og deres rolle, så de kan bidrage bedst muligt.

Et andet aspekt, som sikkert lyder ret banalt, er at alle kender formålet med workshoppen.

Workshoppen tænkes som en vekselvirkning mellem introduktion af emner/værktøj, og øvelser, (typisk i små grupper med 2 - 5 deltagere) om anvendelighed i jeres konkrete hverdag.
På den måde får det stof vi arbejder med en god mulighed for at ”få liv” bagefter, og gøre en reel forskel i forhold til det givne (for)mål.

Følgende kan overvejes:

Hvilken ramme introduceres deltagerne for?
Hvad er målet eller formålet med workshoppen?

Hvilken udfordring er det i ønsker at løse?
Hvad ønsker i fra deltagerne?
Hvilke (type) output vil i gerne stå med efter endt workshop?

For yderligere at øge sandsynligheden for efterfølgende brug af indsigterne, anbefales det at afsætte tid til opfølgning.

En god workshop er hvor deltagernes bidrag og inklusion gør en forskel efterfølgende.

Bud på indhold af en workshop (som nemt kan tilpasses til jer):

Til den gode workshop er deltagerne fordybet og engageret. De byder ind og har mulighed, og viden, til at være med.

Ideen er at der udvikles og samskabes, gennem en faciliteret proces.

En workshop handler ikke, kun, om at blive klogere, men i lige så høj grad om at omsætte viden til praksis.

Rammesætning og forberedelse:

Vi forbereder og formulerer en rammesætning, i forhold til formålet med workshoppen, i samarbejde med jer.

Det er vigtigt at deltagere får mulighed for at forbedrede sig til en workshop, da ideen er at man deltager aktivt.
En rammesætning er en forventningsafstemning, så hver deltager ved hvad der forventes af dem.
Det kan også være nyttigt at inkludere hvad der ikke sker undervejs (eksempelvis rollespil, "blive taget op på scenen" etc.) for at mindske eventuelle bekymringer for dagen.

Forpligtigelse - alle gør en indsats

Der afsættes tid, afslutningsvis, til at samle op på output, og holde det op i mod formålet med dagen.
Det sker også at mål eller formål omformuleres, i forhold til de indsigter som er dukket op undervejs.
Vi anbefaler derudover at hver deltager byder ind med hvad de vil gøre, anderledes, fremadrettet.

Opfølgning - husk at følge op på hvad dagens input og output bliver brugt til, samt eksempler på erfaringer med at omsætte udbyttet af workshoppen.
Aftal på forhånd hvem som har ansvaret for denne rolle.

Hos Performex kan vi også tilbyde at faciliterer opfølgning på jeres workshop, hvor vi i en tidsramme efter selve workshoppen laver eksempelvis opfølgende interviews, korte Q & A sessioner (eksempelvis online) eller decideret sparring/coaching.

Dette kan være en måde at supportere og drive de ønskede udviklinger og forandringer på.

 

Kort workshop
(1 - 2 timer)

DKK 16.650 ex. moms.

Halvdags workshop
(4 timer)

22.650 DKK ex. moms.

Heldags workshop
(8 timer)

29.500 DKK ex. moms.