FAQ

Find svar på de oftest stillede spørgsmål her. Hvis du ikke finder svar på dit spørgsmål - tøv da ikke med at kontakte os.
Vi finder svar og løsninger sammen.

NLP Uddannelser

NLP står for Neuro Lingvistisk Programmering. 

NLP er adfærdspsykologi, og derfor er værktøjskassen virkelig god når vi ønsker at ændre på vaner og  tankemønstre - hos os selv, og sammen med andre mennesker.

Neuro - værktøjskassen bygger på viden om hvordan vores hjerne og nervesystem fungerer.
Lingvistik er sproget, og vi arbejder med at forstå betydningen af de ord vi bruger når vi kommunikerer med hinanden, og med os selv.
Programmering er de vaner vi har for tanker og adfærd. Vi kan opdage "programmerne" vi har "installeret", og vi kan omprogrammere dem, eller installere nye programmer.

Når vi ønsker at ændre på en måde vi tænker på (f.eks. tankemylder), bekymringer for eksamen eller præsentationer/præstationer på jobbet. Måden vi tænker om omorganiseringer i den virksomhed vi arbejder i, eller måden vi tænker om en kollega/chef
eller.....
vi ønsker at ændre den måde vi responderer på i forhold til samme,
så er NLP værktøjskassen formidabel til at afdække "problematikken" og levere muligheder og løsninger tilpasset det enkelte menneske, i forhold til den kultur/familiestruktur man er en del af.

 

NLP værktøjskassen kan benyttes terapeutisk og erhvervsmæssigt.
Nogle værktøjer er relevante i begge kontekst, imens andre er mest relevante i den ene eller anden kontekst.

Vores vinkel tager afsæt i den erhvervsmæssige kontekst, OG indholder ligeledes en masse værktøjer og vinkler til en personlig udvikling.

Nej - vores uddannelse tager udgangspunkt i hvordan vi mennesker er forskellige og hvordan vi, i vores kommunikation, kan tage højde for disse forskelligheder.
Når vi opdager noget om menneskers forskelligheder, duer denne viden lige godt i vores job og i alle andre aspekter af vores liv.

Denne viden giver anledning til at opdage noget om sig selv - både det som fungerer godt, og også ting vi kunne tænke os at kunne gøre anderledes/bedre.

Man kan sige at vi, på uddannelsen, bliver mere fleksible, ved at have et øget antal måder at tænke om - og håndtere - mennesker og situationer.

Mange udtaler at de bliver meget mere rummelige - både overfor sig selv, og overfor andre mennesker:-)

Dette er yderst nyttigt for energi niveauet - både i vores arbejdsliv og i vores privatliv.

Vores NLP Business uddannelse tager udgangspunkt i hvordan mennesker er forskellige, og oplever verden forskelligt, OG hvordan vi håndterer dette vilkår.

Denne viden er relevant i enhver kontekst mellem mennesker, og du vil kunne benytte værktøjerne både privat og på jobbet.

Kulturen har udviklet sig til at meget skal være nemt, og gå hurtigt.
Det har vi fuld forståelse for.
Blot har vi også viden om hvordan mennesker lærer og hvordan vi implementerer ny viden, og får omsat den til handling - altså hvordan vi ændrer vores vaner:-)

NLP værktøjer er lette nok at forstå, men der er en lang række faktorer der gør at vi ikke umiddelbart får denne viden brugt til noget.

Et eksempel er: "hvis jeg siger/gør noget andet end jeg plejer - hvad vil de andre så tænke om mig?"

Vores erfaring er at 21 dage (7-8 måneder) giver en god process hvor du får lejlighed til at fordybe dig, og praktisere værktøjerne (inklusive feedback), som gør at du allerede bruger en masse undervejs og kan en masse når du kommer i mål som "NLP Business Practitioner".

På kortere forløb, får du værktøjer, men uden implementeringen, som du selv står for, og som rigtig mange mennesker ikke får gjort.

Jo, det kan du, OG hvis der er tidspunkter på uddannelsen hvor du ikke kan være til stede, kan der, ofte, være brug for "opsamling".

"Opsamling" er en betalbar ydelse som foregår med én af dine instruktører, hvor vi gennemgår det som er foregået, for at forhindre at du kommer bagefter, og så du har viden til at deltage på træningsaftenerne på lige fod som dine med-kursister.

Nej, men vi kan altid tilbyde læsestof hvis det ønskes.

Vi fokuserer i højere grad på Praktiserings-aspektet i læringen.

Vi afholder derfor træningsaftener (4 styk, som ligger mellem de første 5 moduler), hvor vi øver os på hvordan at bruge værktøjerne rent praktisk. 
Træningsaftener foregår med supervision, så du kan stille alle de spørgsmål du ønsker, og modtager feedback i forhold til dine mål.

Du får også lejlighed til at reflektere over stoffet, for dig selv, med udgangspunkt i et antal spørgsmål fra os, som besvares og sendes til os skrifteligt.

De skriftlige opgaver giver os lejlighed til at følge med i hvorvidt stoffet er forstået, og om hvorvidt noget med fordel kan "gen-besøges".
Derudover hjælper det i høj grad dig, som kursist, til at tænke over hvordan du vil bruge dét du har lært, og det hjælper til at begyndende ordforråd, hvis du kunne tænke dig at forklare andre om værktøjerne.

Mellem modulerne (de første 5) på NLP uddannelserne, er der træningsaftner, hvor vi øver os sammen, og du modtager et antal spørgsmål som besvares og sendes til os skriftligt.

Den tidsmæssige ramme for dette varierer, da nogen bruger meget tid på at reflektere, og andre ikke.
Intentionen med spørgsmålene er at tilsikre forståelse, repetition, og give begyndende ordforråd til at kunne forklare forståelsen til andre mennesker.

Der er ikke adgangskrav på vores NLP Business Practitioner uddannelse.

Du kan altid få en personlig samtale med dine instruktører, hvor vi kan hjælpe til at afklare tvivlsspørgsmål.

Du kan altid få hjælp undervejs - både af dine med-kursister, og fra os - det er blot at spørge.

Derudover er det både "open-frame" tid, hvor du kan stille spørgsmål til stoffet, der er individuelle "midtvejs- samtaler", hvor vi taler om hvordan det går i forhold til den enkeltes mål med at deltage, og der er "inspirations-grupper" hvor man deler læring i forhold til de skriftelige spørgsmål man først har arbejdet med selv.

 

Så spørger du:-)

Du kan spørge dine med-studerende, eller dine instruktører.
Du kan spørge i plenum under "open-frame", eller du kan sende os en mail.
Du kan også spørge på træningsaftner og i "midvejs-samtalen".

Der er altid mulighed for at blive supporteret undervejs på uddannelsen.

Ja, bestemt.

De skriftlige opgaver handler om at beskrive hvordan værktøjerne er taget i brug hos dig.
Eller hvordan du påtænker at bruge dem.

Det betyder intet for forståelsen eller praktitioneringen, hvor velformuleret dit skriftlige svar er.

Hvis du har ordblindhed eller en oplevelse af at det er svært at formulere dig skriftligt, behøver du ikke bruge mere tid på besvarelsen end andre. 
Vi skal blot kunne læse udfra besvarelsen at du har forståelse for værktøjet og du ved hvordan det kan bruges.

Træningsaftenerne ligger cirka midvejs mellem modulerne, mellem de første 5 moduler (4 i alt).
De foregår om aftenen, kl. 18.00-21.00.

På træningsaftenerne er der mulighed for at repetere og stille spørgsmål til stoffet, og så øver vi os, i grupper af 2-3 personer, på at bruge dem.

Træningsaften forgår i en hyggelig, uformel og læringsfremmende atmosfære, med en supervisor til stede.

 

Som udgangspunkt er træningsaftenerne "obligatorisk", på lige fod med dét at deltage på modulerne.

Vi ser en relativ stor forskel på forståelse og udbytte af uddannelsen, for de som har deltaget, og de som ikke har prioriteret det.

Derfor...gør dig selv en kæmpe tjeneste og kom til træningsaftenerne:-)

Når det er sagt, så kan man jo blive syg, eller nogen omkring os kan blive syge, og det er et vilkår.

Hvis du ikke kan deltage på en træningsaften opfordres du kraftigt til at "teame" op med én eller flere af dine med-kursister, og øve dig med dem, inden du møder til næste modul.

Mange vil gerne øve sig mere, og dine med-kursister som har været på øveaftenen, har allerede lært noget mere som i kan bruge sammen.

 

Ja, det kan du.

Mange som selv betaler, vælger en betalingsløsning over et antal rater.

Kontakt os for at lave en aftale.

Det er fantastisk når arbejdsgiver vælger at betale for faglig og personlig udvikling, og nogen gange er dette ikke en mulighed.

Tal evt. med din arbejdsgiver om hvorvidt de vil "betale" dagene du er væk fra arbejde, for at gå på uddannelse.

Det kan også være en mulighed at arbejdsgiver vil betale dele af uddannelsen, og du selv betaler en del.

Derudover tilbyder vi en individuelt tilpasset betalingsløsning, hvor du har mulighed for at betale uddannelsen i et antal rater.

 

Hvis du har en ide om at en NLP uddannelse kunne være noget for dig, men ikke er helt sikker, så er der et par muligheder.

Én mulighed er at tilmelde dig et af vores kurser, ofte 2 dage, hvor du får mulighed for at stifte bekendtskab med et antal værktøjer, som du kan gå lige ud at bruge efterfølgende.  Derudover får du en ret god ide om "spillestilen" - altså hvordan der undervises og hvordan drøftelser og øvelser foregår.

En anden mulighed er at tage en personlig, afklarende, snak med én af vores instruktører, som kan besvare dine spørgsmål og give dig tips til hvordan du kan komme videre i dine overvejelser.

Coaching

Coaching er en fordomsfri samtale, et samarbejde, hvor du kan hente indsigt om dig selv.

Indsigter i sig selv er nyttig for at træffe beslutninger, ændre vaner, sætte grænser, og meget mere:-)

Som en samtale. 

Du bliver stillet spørgsmål til at reflektere over, og dine svar bidrager til indsigt i dig selv.

Generelt siges det at terapi er mere bagud-orienteret, og coaching er orienteret frem i tid.

Til tider kan det være en fordel at "besøge" både fortid og fremtid, OG...det kommer helt an på problematikken, samt hvad målet/formålet er.

Forskellen er den kontekst/ramme spørgsmålene stilles til.

I ledelsescoaching stilles spørgsmålene overvejende, eller udelukkende, i forhold til dig som leder.

I "almindelig" coaching kan spørgsmåls-rammen variere, alt efter hvad målet med sessionen er.

En session hos mig er 2 timer.

På 2 timer når vi mere hver gang, og alt i alt vil du have brug for færre sessioner.

Der er specifikke opfølgnings-sessioner på 1 time. Dette benyttes oftest ved stress-coaching eller søvn-coaching.

Det er forskelligt.
Det kommer an på hvad problematikken er, og hvor du selv står i forhold til dette.
Det kommer naturligvis også an på målet.

Du er meget velkommen til at kontakte mig, og vi kan tage en afklarende snak pr. telefon, for at få en ide om antallet af sessioner.

Nej, coaching er en ydelse som afregnes fra gang til gang.

Der kan være en anden afregning hvis virksomheden betaler, hvor der oftest betales det antal sessioner som er bevilliget, forud for session.

Nogle virksomheder lader antallet af sessioner stå åbent, og får en faktura tilsendt når vi slutter med sessionerne.

Ja

Du binder dig ikke til flere sessioner, end den som du har booket.

Afbud meddeles 24 timer inden sessionen, og kan håndteres online.

Ved afbud senere end 24 timer inden session, og ved udeblivelse fra sessionen, faktureres fuld pris.

Afbud modtages op til 24 timer inden sessionen.

Dette giver andre muligheden for at få tiden.

Hvis du udebliver, uden at melde afbud, afregnes fuld pris.

 

Vi laver firmabetalt coaching.

Aftal antal af sessioner med din virksomhed, og skriv faktureringsoplysninger i "kommentar feltet" hvis du booker din tid online.

Du er også velkommen til at sende mig en mail med oplysningerne, og spørge til en tid.

tm@performex-hr.dk

 

Vi har ikke et generelt forløb, hvor det på forhånd er designet hvad vi taler om.

Mennesker er forskellige, og vi kigger og taler med det enkelte menneske, og tilpasser spørgsmål, temaer, og sessioner efter hvad du er som mennesker, og hvad målet med sessionerne er.

Hvis din virksomhed betaler et antal coachingsessioner - eksempelvis 5 - så tager vi højde for det antal i sessionerne.

 

Ja det kan du her: /coaching/book-en-tid/

Hvis du ikke finder en ledig tid som passer, er du altid velkommen til at skrive til mig.

Du vil oftest kunne få en tid indenfor en uge.

tm@performex-hr.dk

Mange mennsker sover ikke "godt nok".

Nogle har svært ved at falde i søvn, andre vågner og kan ikke falde i søvn igen.

Mange oplever "tankemylder" - en uendelig strøm af tanker som vækker bekymring af forskellig art.

Søvn er livsnødvendigt, og ofte, undervurderet.

At gen-finde en god søvnrytme, vil bidrage til bedre humør, øget energi, bedre præstationer, bedre immunforsvar, mindre sygdom m.v.

Kurser

Ja

Når flere fra samme team/afdeling/virksomhed er sammen på kursus, så kan viden og indsigter lettere deles med hinanden, og i kan inspirere og hjælpe hinanden til at få brugt indsigterne fra kurset, i hverdagen.

Det kan du bestemt, og du går glip af en masse:-)

Du får naturligvis den fulde manual, og hvis der er nogen med på kurset som du kender, anbefaler vi at "teame op" med hinanden, så du let kan få uddybende forklaringer og eksempler.

Ja, det kan du:-)

Kontakt os på mail eller telefon - så finder vi en løsning sammen.

el@performex-hr.dk

Foredrag

Hvis vi overhoved kan skabe plads i kalenderen - så vi kommer vi 😊

Kontakt mig, og lad os kigge kalender sammen:-)

Erik Løgstrup: el@performex-hr.dk

Hvis du hører "det samme" foredrag flere gange, så vil det aldrig være helt ens:-)

Vi har en række foredrag på "hylderne" som vi har holdt en del gange, og hver gang skrædder-syer vi til dem publikum vi kan forvente at møde:-)

Vi designer også gerne foredrag med præcis det tema, og formål, i ønsker.

Sansynligvis:-)

Hvis i har et specifikt tema indenfor området "mennesker", "kommunikation", "ledelse", "trivsel", "forandringer" osv., så har vi en række nyttige pointer som vi leverer i en professionel og munter tone:-)