Stress - behandling og forebyggende

quote-1.png

„Stress kan ramme alle, og ofte når vi mindst venter det”

quote

Det handler ofte om at kende - og sætte - sine grænser. Og hvorfor gør vi så ikke "bare" det?

Det er ikke logik

 • Vi mennesker er ikke logiske – vi er psyko-logiske:-)
 • Derfor handler vi psyko-logisk
 • Og derfor får vi ikke sat "de rette" grænser for os selv, overfor andre.
 • Vi har hver især "regler" for hvad "man" kan sige og gøre i situationer, og de styrer den adfærd som udløser "stressorer".
 • Meget ofte er der et socialt aspekt – ”hvad vil de andre tænke om mig?”

Hvad tænker de andre?

 • Vi har brug for at "høre til - det er en overlevelsesmekanisme
 • Derfor betyder det meget hvad andre synes og mener om os.
 • Det er derfor det kan være svært at "bryde med konventionerne" eller kulturen i virksomheden (eller familien), da vi er bange for at blive "dømt ud" eller udstødt af andre.
 • Det opleves som en trussel at være "udenfor".

Hvad er stres

Stress er en process.

Det er vigtigt at vide, at stress er en tilstand og ikke en sygdom. Hvis vi er på vej til en sygemelding pga. stress, er det ikke, fordi vi har en stressrespons.

Det er fordi stressresponsen har kørt så længe, at det har resulteret i kollaps af copingstrategier og kroppen ikke kan mere.

Når vi forsøger at ”holde os kørende” eller ”stå igennem”

Vi kan blive belastede af stress, når vi oplever, at omgivelsernes (eller vore egne) krav og forventninger overstiger de ressourcer, vi har til rådighed og dermed truer vores velbefindende.

Når vi bliver stressede, handler det altså om en ubalance mellem det, man føler, man bør kunne, og det man føler, man rent faktisk kan.

Når vi belastes af et for stort arbejdspres, vedvarende bekymringer eller konflikter på arbejdspladsen, reagerer kroppen med en fysiologisk stressrespons. Den sætter kroppen i alarmberedskab og risikerer over tid at udmatte kroppen.

Hvad kommer stress af

Langvarig stress opstår, når der er ubalance mellem de udfordringer, du står overfor, og dine muligheder for at håndtere dem.

Årsager til langvarig stress kan være:

 • Alvorlige begivenheder i dit liv
 • Belastninger på arbejdet og/eller i privatlivet
 • Manglende hvile, og tid til det som er værdifuldt for dig

Ofte skyldes langvarig stress, at man er belastet på flere livsområder samtidig.

Dagligdags faktorer, som kan medvirke til stressudvikling, og som vi sjældent er opmærksomme på er:

 • Myldretid (kø)
 • Mails
 • Telefonbeskeder og opringninger
 • Afbrydelser
 • Oplevelse af uretfærdighed
 • Støj og uro
 • Mad, motion
 • Ansvar og tidsfordeling (arbejde vs familie, venner, sig selv)

Hvad er symptomerne?

Symptomerne på stress er forskellige for det enkelte mennesker, og det er grader af symptomer også.

Det kan være fysiske tegn, såsom:

 • Hovedpine
 • Svimmelhed
 • Trykken for brystet
 • Muskelspændinger

Det kan være psykiske tegn, såsom:

 • Træthed, svækket energi
 • Ulyst
 • Hukommelsesbesvær
 • Koncentrationsbesvær
 • Manglende overblik
 • Irritabilitet

Det kan være adfærdsmæssige tegn, såsom:

 • Søvnbesvær
 • Ubeslutsomhed
 • Mindre social kontakt
 • Nedsat præstationsevne
 • Vrede, aggression, passivitet

Vores tanker ændrer sig under stress, og der er tendens til "offerposition" eller "skam".
Vi bebrejder andre eller os selv.

Konsekvenser ved Stress

Stress kan betragtes som en konkret og målbar tilstand i kroppen uanset årsagen.
Alvorlig stress kan derfor heller ikke tænkes væk, men kræver en periode med genoptræning af fysiske og mentale ressourcer.

I visse tilfælde kan en voldsom påvirkning af stress være medvirkende årsag til fysiske lidelser som for eksempel allergier eller hjerteproblemer.

Længerevarende stress kan, ubehandlet, også udvikle sig til psykiske lidelser som angst og depression eller udbrændthed.

Stress - håndtering

I en behandling er det essentielt at "stressorer" identificeres, således at vi bliver i stand til at justere i den adfærd som, over tid, har bragt os i en konstant stress-tilstand.

"Stressorer" er en kombination af udefrakommende stimuli, eksempelvis "uforudsigelighed" eller måske "manglende kontrol",
og vores egne indre mønstre (regler).

Vi arbejder med værktøjer til, fremtidigt, at håndtere "stressorer" mere hensigtsmæssigt.

Stress sætter sig i kroppen, og vores nervesystem husker belastende oplevelser for at hjælpe os til at undgår dem fremover.
Derfor er det nyttigt (nødvendigt) at mærke kroppen og identificere spændinger, for at (gen)lære afspænding og "give slip" på dét som har sat sig fast i et uhensigtsmæssigt mønster.

 • I coaching arbejder vi med at identificere mønstre og vaner, samt værktøjer til at håndtere tanker og følelser.
 • Vi arbejder med øvelser til at give slip på bekymringer (frygt), og øvelser til at spænde af.

Derudover er det vigtigt at lave en realistisk plan for tilbagevenden, hvis man har været sygemeldt og skal til at genoptage sit arbejde. Efter en (længere) sygemelding er det som regel en god ide med en gradvis optrapning af arbejdstid og arbejdsopgaver.
Dette arrangeres i samarbejde med arbejdsgiver/kolleger.

Forebyggelse af stres

Der er ikke nogen direkte sammenhæng mellem, hvilke stressfaktorer vi oplever (som for eksempel en skilsmisse eller et stort arbejdspres), og så måden, vi reagerer på. Det afhænger helt af, hvor mange ressourcer vi har tilgængelige omkring os i form af blandt andet et sundt arbejdsmiljø og nære relationer i privatlivet.

Vores indstilling til udfordringer, og hvordan vi håndterer dem, betyder også noget for, hvordan vi reagerer.

Vi har allerede forskellige "stressorer", altså elementer som stresser.
Ved at blive i stand til at håndtere vores "stressorer" godt, bliver vores liv mere frit.
Det er sjældent at elementer som stresser os, kan elimineres i vores liv.

Til gengæld gør opmærksomheden os i stand til at planlægge bedre, efterspørge hjælp eller mere tid, eller uddelegere de aspekter som stresser mest.
Dette er både relevant i jobsammenhænge, og i lige så høj grad i vores private liv.

Hvis vi eksempelvis bruger umådelig meget energi på at nogen omkring os (eks. kunde eller ven) laver om på aftaler ofte, så er det nyttigt at finde måder til at have det ok med det - uden at "spilde" en masse energi, som vi i stedet kan bruge på noget af det vi brænder for.

Energi

Stress, uden behandling, kan gøre at vi når til en tilstand af depression - eller endnu værre - udbrændthed.
Begge dele kræver ofte tid væk fra arbejde - ofte omkring 6 måneder - og det kan være en hård process at "komme tilbage".

Stress, angst og depression kan være vores krops måde at fortælle os at vi ikke lever det liv vi inderst inde gerne vil leve. Eller vores krop stopper os, fordi vi har været i under pres, for længe.
Dette kan være et pres fra opgivelserne, eller fra os selv. Mange mennesker stiller meget høje krav og forventninger til sig selv.
I andre tilfælde forsøger vi at leve op til andres forventninger, eller til det vi tror andre forventer af os.

Når vi gør det, så kan vi nemt komme til at glemme os selv. Og til tider fortæller vores krop os det, ved at nægte at fortsætte på samme måde.
Dette bør vi lytte til.

Jeg er coach, og lader din læge vurdere om du har stress - til gengæld har jeg erfaring og værktøjerne til at guide dig videre fra hvor du er nu, og til et sted, det liv, du oplever mere meningsfyldt, harmonisk, og i overensstemmelse med hvem du er som menneske og i overensstemmelse med dine vigtigste værdier.

Du får værktøjer og øvelser til at sætte grænser, til at træne dine færdigheder i at holde fokus, til at aktivere dit para-sympatiske nervesystem, som dermed frigiver det kemiske stof Serotonin.
Serotonin er det kemiske stof som stabiliserer vores humør, giver øget velvære og ro.

Serotonin spiller også en vigtig rolle i forhold til søvn og fordøjelse.
Når vi er stressede, har vi ofte svært ved at få ordentlig søvn, hvilket er en meget vigtig faktor i forhold til at have energi og et stabilt humør.

Har du lyst til at komme igang?

Ring eller skriv til mig, og vi finder en tid som passer dig.
Du vil ofte kunne få tid allerede indenfor en uge.

Jeg glæder mig til at være din guide på udviklings-rejsen.

6025-beskåret