Personlig Udvikling

quote-1.png

„Dine valg skaber din hverdag. Hvis du ikke er tilfreds, er det tid til at tage nogle nye”

quote

Personlig Udvikling

Personlig udvikling handler om at acceptere sig selv som man er.
Ikke som man synes man bør være. Eller som andre synes man bør være, men som man reelt er.
Derfra kan vi udvikle på de aspekter vi ønsker at forbedre.

Ligesom det er lettere at acceptere andre mennesker når vi forstår hvor de kommer fra, er det også lettere at acceptere sig selv, når vi forstår vores egne preferencer og reaktioner.

Når vi accepterer os selv, anerkender vi både det vi er gode til, og det vi er mindre gode til.
Dermed kan vi have empati for os selv - selvmedfølelse - som gør at vi kan genkende de samme aspekter hos andre mennesker.

Empati

Empati for os selv, gør os mere empatiske overfor andre mennesker, i stedet for at fordømme andre.
Ligesom vi, inden vi accepterer os selv, har tendens til at (for)dømme os selv.

Når vi accepterer os selv, behøver vi ikke at sammenligne os selv med andre.

Når vi har selvempati, sparer vi en masse energi, skaber flere tillidsfulde relationer og generelt øger vi vores egen mentale sundhed. Vi mindsker også stress niveau og årvågenhed, hvorved vi agerer mere frit, og skaber os selv et mere meningsfuldt liv.

Selvmestring

Mange (alle) mennesker oplever ind imellem "at være nødt til" noget.
Simpelthen fordi man ikke er i stand til at håndtere at "holde det for sig selv", eller sige "nej tak".

Mennesker stor-trives når vi oplever grader af indflydelse på noget, og derfor påvirker det i særlig grad når der er noget vi oplever vi "skal", "er nødt til", "ikke kan komme udenom".

Vi har selv langt mere indflydelse en mange går rundt og tror.

Relationer

Vi mennesker er flok-dyr og har behov for "at høre til" forskellige grupperinger.

Nogle mennesker har nemt ved at skabe relationer, andre finder det måske hårdt eller besværligt.

For at skabe gode relationer med andre, har vi brug for at skabe en god relation med os selv først.

Skygge-sider

Alle mennesker har skygge-sider. Skygge- sider, er de sider vi ikke selv har fået øje på, eller accepteret, hos os selv.

Vores skygge-sider fungerer på den måde, at vi typisk "hader" selvsamme aspekt hos andre mennesker, fordi det er en del af os selv vi ikke ønsker at kendes ved.

Når vi opdager og accepterer vores skyggesider, hviler vi mere i os selv, har selv-empati og derigennem større tålmodighed med andre mennesker.

Man kan sige at du bliver et helt menneske.

„Until you make the unconscious conscious, it will direct your life, and you will call it fate”

– Carl Jung

Har du lyst til at komme igang?

Ring eller skriv til mig, og vi finder en tid som passer dig.
Du vil ofte kunne få tid allerede indenfor en uge.

Jeg glæder mig til at være din guide på udviklings-rejsen.

6025-beskåret