Ledelsescoaching

quote-1.png

„En leder bør kunne lide mennesker”

quote

"God" ledelse

Hvad er en god leder? Hvordan er du en god leder? Hvornår er du ikke en god leder?

"God" ledelse kan ikke skrives på en formel.
God ledelse er bl.a., hvis dem du leder, har lyst til at følge dig.
Dette kræver tillid.
Og mennesker har sjældent tillid til mennesker de ikke kan lide.
Det betyder ikke at vi behøver at være "venner", men mere at vi respekterer hinanden.

Hvordan du agerer som "god leder", kommer an på hvorvidt den ledelses-stil du har, passer til kulturen i virksomheden (menneskene i den).

Der er lavet en række undersøgelser på hvad mennesker, generelt, anser for god ledelse:

Et par eksempler er:
- Gør det de siger, og siger hvad de gør
- Uddelegerer ansvar
- Klar og tydelig kommunikation
- Giver udviklende feedback

Det handler bl.a. om at uddelegere ansvar til de mennesker som er i den udførende ende. Ikke kun uddelegere opgaverne.

Dette stiller krav til dig som leder, for at kunne "give slip" og have tillid til medarbejdernes kompetencer.

Tillid

Når vi giver slip på ansvaret, har vi brug for tillid til at ansvaret er i gode hænder.

For at vise tillid til andre, har vi bl.a. brug for tillid til os selv, egne evner, tillid til egne beslutninger m.v.

Det skaber tillid at kende sig selv godt.
Når du kender dine værdier, regler, grænser m.v., godt, er det lettere at træffe beslutninger og stå ved dem.

Du bliver mere tydelig og klar i din kommunikation, hvilket gør det lettere for andre at modtage, og stå vej, det ansvar du giver dem.

Du bliver bevidst om dit "drive", så du kan disponere sin tid, energi, og opgaver efter det.
Og du bliver lige så bevidst om opgaver som du med fordel kan have så få af, som muligt.

Bevidstheden, og ordforrådet omkring disse elementer, minimerer risikoen for at "brænde ud", og giver et godt afsæt for at supportere og udvikle andre mennesker.

Din egen opmærksomhed giver et troværdigt og relevant afsæt for dét du ønsker fra andre.

Udvise tillid, eksempelvis.

Lederskab & følgeskab

Som leder kan man bedst lede andre, når man evner at lede sig selv.

Når man forstår og accepterer sig selv, er det lettere at forstå og acceptere andre mennesker.
Hvis en leder ikke accepterer en medarbejder, er der ikke, og kommer ikke, et følgeskab.

Som leder er du rolle model - én som de andre har lyst til at følge.
Derfor er det en fordel at "gå vejen selv", inden du beder andre om at begive sig afsted.

Psykologisk tryghed

Relationer handler om tillid. Tillid til dig som leder, og som menneske.

Når vi som mennesker har tillid til hinanden, får vi mod til at dele, lære og lade os inspirere af hinanden. Det mildner bekymring for at lave fejl, og derved opleve sig "dømt".

Når vi har tillid til vores leder og kolleger, trives vi langt bedre. Der er mindre stress, og større motivation.

Vi når resultaterne letter, bedre, sammen.

Kultur

Hvilken kultur og værdier er der i virksomheden, afdelingen, teamet?
Er den samme kultur og værdisæt som ønskes i fremtiden?

Når man som leder ønsker at få andre med på eks. en kultur-rejse, er der brug for at de involverede kan se ideen, og forstår hvorfor og hvordan vi bevæger os i den ønskede retning.

Når mennesker har forståelse for en retning, kan de langt bedre tilføre ideer og initiativer, som derved skaber engagement, motivation, og følgeskab.

Har du lyst til at komme igang?

Ring eller skriv til mig, og vi finder en tid som passer dig.
Du vil ofte kunne få tid allerede indenfor en uge.

Jeg glæder mig til at være din guide på udviklings-rejsen.

6025-beskåret